Kaj lahko pričakujete

Odpravo ali omilitev simptomov

Ozaveščanje potlačenih notranjih vsebin in razrešitev čustvenih konfliktov

Prepoznavanje in preseganje škodljivih čustvenih vzorcev in odzivov

Razvijanje sposobnosti samoopazovanja

Večji občutek varnosti in stabilnosti

Doseganje boljše samopodobe in samozaupanja

Izboljšanje medosebnih odnosov

Boljše prilagajanje življenjskim situacijam

Bolj izpolnjujoče in radostno doživljanje življenja

Omilitev ali ozdravitev psihosomatskih bolezni

Ni čudež leteti po zraku ali hoditi po vodi. Čudež je hoditi po zemlji.

kitajski pregovor